Gevaccineerde hond die geen hondenziektes heeft
Gezondheid

Hondenziektes

Veelvoorkomende hondenziektes

Honden zijn, net als mensen, vatbaar voor ziektes. Dit kunnen besmettelijke infecties, virussen of chronische aandoeningen zijn. Er zijn verschillende manieren waarop honden ziektes kunnen krijgen: bijvoorbeeld door andere honden, door teken, door wormen of door vlooien. Ze kunnen er ook mee geboren worden en er hun hele leven mee te maken hebben. Tegen een aantal ziektes worden honden standaard gevaccineerd. Tegen sommige ziektes echter niet. Hoe eerder je hondenziektes herkent, hoe beter ze doorgaans te behandelen zijn. Een aantal hondenziektes zijn:

 • Hondenziekte/ Distemper/ Ziekte van Carré

  Hondenziekte is een virus dat ontstekingen in onder andere de darmen en het hersenvlies veroorzaakt. Het komt zowel bij pups als bij volwassen honden voor. Hondenziekte, ook wel bekend als Distemper en ziekte van Carré, is zeer besmettelijk. In het begin lijkt de ziekte onschuldig: signalen zijn hoesten, kuchen en een loopneus. Puppy’s worden vaker acuut erg ziek dan volwassen honden. Ruim de helft van niet-gevaccineerde honden sterft. Als hondenziekte wordt overleefd, is er vaak blijvend schade aan het zenuwstelsel. Helaas komt hondenziekte overal ter wereld voor.

 • Parvo

  Parvo is een virus dat zeer besmettelijk en soms dodelijk is. Het leidt tot hardnekkige diarree, overgeven, sloomheid, zwakte en koorts. Soms is de diarree bloederig. Doordat de weerstand minder is, wordt een hond met Parvo ook vatbaarder voor andere virussen en bacteriën. Daarnaast loopt hij het risico op uitdroging omdat hij voedingsstoffen niet vasthoudt. Parvo bij je puppy is snel opgelopen. De eerste maanden worden puppy’s beschermd door de antistoffen uit de moedermelk. Zodra deze stoffen verdwijnen, wordt de puppy gevoelig voor Parvo. Iedere hond die onvoldoende gevaccineerd is, kan Parvo oplopen. Onderzoek van de ontlasting wijst uit of jouw hond of puppy Parvo heeft.

 • Adenovirus/ Virale hepatitis/ Hepatitis Congiosa Canis (HCC)

  Het adenovirus is de veroorzaker van virale hepatitis, oftewel Hepatitis Congiosa Canis (HCC). Dit is een zeer besmettelijke leverziekte, die lastig te herkennen is. De signalen lijken in het begin erg op die van hondenziekte. Via de urine van geïnfecteerde honden wordt het virus verspreid. Dit betekent dat het virus tijdens het dagelijkse uitlaatrondje opgelopen kan worden. De symptomen van een geïnfecteerde hond variëren van lichte koorts tot zeer ernstige leverontsteking. Behandeling in een vroeg stadium is belangrijk, want dan is genezing nog mogelijk. Puppy’s en jonge honden overleven hepatitis doorgaans niet; de leverontsteking met hoge koorts is hen fataal. Ook stoppen ze met eten. Vaccinatie is de enige preventie tegen het adenovirus.

 • Leptospirose/ Ziekte van Weil

  De ziekte van Weil wordt overgebracht door bacteriën uit de urine van andere honden en ratten. De ziekte van Weil staat ook bekend als Leptospirose of rattenziekte. Ook mensen en andere dieren kunnen hiermee besmet worden, bijvoorbeeld door stilstaand water in grachten, sloten en plassen. Wanneer een hond in een besmette bron zwemt of hiervan drinkt, krijgt hij de bacteriën in zijn lijf die een weg zoeken naar zijn lever en nieren. Hoge koorts, futloos gedrag, misselijkheid en gewrichtspijn zijn de signalen van Leptospirose. Ook plast de hond donkere urine en kan er geelzucht optreden. De nieren en lever kunnen beschadigd raken en als dit eenmaal is gebeurd, kan dit nooit meer herstellen. Het kan zelfs tot de dood leiden. Tijdige behandeling met antibiotica en een vaccinatie tegen de bacterie die ziekte van Weil veroorzaakt, kunnen dit voorkomen.

 • Kennelhoest

  Kennelhoest lijkt op een lang aanhoudende verkoudheid bij de hond. Het kan zich uiten in een droge hoest (inclusief af en toe braken van wit slijm), niezen, een snotneus en ontstoken ogen. Kennelhoest is niet dodelijk, maar wel vervelend voor je hond. Hij kan kennelhoest oplopen door andere honden en is hier met name vatbaar voor bij verminderde weerstand, in periodes van stress of als hij veel blaft en schor raakt. Hij kan deze aandoening uitzieken in een warme omgeving waarin hij tot rust kan komen. Kennelhoest is niet besmettelijk voor mensen, tenzij iemand luchtwegproblemen of een zeer slechte weerstand heeft.

 • Herpes

  Herpes is een DNA-virus, dat overal ter wereld voorkomt. Honden kunnen dit bij zich dragen zonder er zelf ziek van te worden. Door persoonlijk contact kunnen zij andere honden met het virus besmetten. Honden kunnen niet van herpes genezen en als gevolg zo nu en dan last hebben van infectie van de geslachtsorganen, ogen, neus, bek en voorste luchtwegen. Wanneer puppy’s herpes oplopen via hun moeder, dan is de kans op sterfte erg groot. Vaccinatie van de teef kan dit voorkomen. Over herpes

 • Hondsdolheid

  Hondsdolheid wordt ook wel rabiës genoemd; het is de meest gevreesde hondenziekte ter wereld die ook heel schadelijk is voor mensen. Het virus wordt overgebracht door middel van speeksel, bijvoorbeeld wanneer de hond gebeten wordt door een besmet dier. Hondsdolheid is altijd fataal; het laatste stadium is een verschrikking. Dit uit zich in het gedrag van de hond. Het ene moment kruipt hij angstig weg en het volgende moment valt hij verwilderd uit en bijt hij alles wat op zijn pad komt. De hersenen zijn in dit stadium al aangetast door de hondsdolheid. Gelukkig komt hondsdolheid in Nederland bijna niet meer voor. Wanneer je de grens overgaat, zelfs naar buurlanden België en Duitsland, is het verplicht om de hond te laten vaccineren.

 • Ziekte van Lyme

  Een hond kan de ziekte van Lyme oplopen, wanneer hij is gebeten door een teek met de Borrelia-bacterie. Symptomen komen gemiddeld tussen twee tot vijf maanden na de beet tot uiting, maar het kan ook jaren duren. Je hond wordt dan bijvoorbeeld kreupel, is sloom, krijgt koorts, heeft last van ontstoken nieren of een ontstoken hartspier, vertoont zenuwafwijkingen en heeft vergrote lymfeknopen. Vooral honden met een slecht afweersysteem, zoals oudere honden en pups, lopen meer risico om de ziekte van Lyme na een tekenbeet op te lopen. Over lyme

 • Epilepsie

  Bij honden bestaan er twee soorten epilepsie. Voor primaire epilepsie is geen aanwijsbare oorzaak te vinden. Dit ontstaat meestal als een hond tussen zes maanden en vijf jaar oud is. Secundaire epilepsie heeft wel een duidelijke oorzaak, zoals bijvoorbeeld een hersentumor. Secundaire epilepsie komt vooral voor bij hele jonge honden (jonger dan één jaar) en oude honden (ouder dan zeven jaar). Bij jonge honden kan het ook komen door een levershunt; dit betekent dat bepaalde bloedvaten niet goed zijn aangelegd waardoor de lever het bloed niet voldoende kan zuiveren. Bij oudere honden kan acute hepatitis een oorzaak zijn. Over epilepsie

 • Hartaandoening

  Ongeveer 10% van alle honden heeft een aangeboren of verworven hartaandoening. Kleine tot middelgrote honden hebben met name lekkende hartkleppen. Bij grotere rassen komt vooral hartspierziekte voor. De ziekteverschijnselen kunnen heel subtiel zijn. Een verhoogde ademhalingsfrequentie kan een signaal zijn. Honden kunnen niet genezen van een hartaandoening maar met de juiste behandeling kunnen zij wel een heel prettig leven leiden.

  Over hartaandoeningen

Hondenvaccinaties

Er zijn een aantal ziektes waar honden standaard tegen gevaccineerd worden. Dankzij deze hondenvaccinaties is je hond langdurig beschermd. In sommige gevallen kan hij de ziekte toch oplopen. Dan zijn de symptomen echter een stuk minder heftig dan wanneer hij niet gevaccineerd zou zijn. Je hond wordt standaard gevaccineerd tegen:

 • Parvo
 • Hondenziekte/ Distemper/ Ziekte van Carré
 • Leptospirose/ Ziekte van Weil
 • Adenovirus/ Virale hepatitis/ Hepatitis Congiosa Canis (HCC)

Aanvullend kan je hond gevaccineerd worden tegen hondsdolheid, kennelhoest, herpes en de ziekte van Lyme. De ziekte van Weil is trouwens een voorbeeld van een zoönose: dit is een ziekte die honden op mensen kunnen overdragen.

Over zoönose