Herpes

Preventie herpes

Symptomen van het herpesvirus

Er zijn meer symptomen die duiden op het herpesvirus bij honden. Bijvoorbeeld wanneer er een massale sterfte van pups is, meestal het hele nest, binnen de eerste twee tot drie weken. Of wanneer teven niet drachtig worden of te kleine nesten werpen. Of wanneer pups veelvuldig doodgeboren worden. Bij volwassen honden, voor wie het virus niet fataal is, kan het zich uiten in:

-        Een vorm van kennelhoest

-        Uitvloeiing van ogen, neus en bek

-        Geïnfecteerde geslachtsorganen

Het zijn allemaal mogelijke signalen van het herpesvirus. Als je de symptomen herkent, dan is jouw hond, fokkerij of kennel misschien met dit virus besmet. Neem in dat geval altijd contact op met de dierenarts. De diagnose van herpes wordt door hem gesteld. Deze diagnose is niet altijd makkelijk. Het virus verstopt zich als het ware wanneer het in rustfase is. Op die momenten is het virus moeilijk of niet aan te tonen. Als pups doodgeboren worden of vrij snel na de geboorte overlijden, is pathologisch onderzoek op deze pups de aangewezen manier om de diagnose te stellen.

Voorkomen van herpes

Honden die besmet raken met het herpesvirus kunnen hier niet van genezen. Er is tot op heden geen effectieve behandeling. De impact op hele jonge pups is veel groter dan op oudere honden. De besmetting vindt voornamelijk plaats via onderling contact en via vaginale afscheiding van de teef tijdens en na de geboorte. Door de teef een vaccinatie tegen herpes te geven, kun je de effecten van de besmetting voor pups minimaliseren. Ook kun je verschillende hygiënische maatregelen treffen. De virusdeeltjes overleven namelijk slechts kort buiten de hond. Door het hondenverblijf grondig schoon te houden en te desinfecteren kun je de verspreiding van het virus afremmen.

Over de besmetting