Hartaandoeningen

Ziekteverloop hartfalen bij de hond

Ziekteverschijnselen van hartfalen

Het ziekteverloop van hartfalen bij de hond bestaat uit verschillende stadia en is duidelijk te herkennen aan ziekteverschijnselen. Deze ziekteverschijnselen komen voor wanneer een hond lijdt aan lekkende hartkleppen (mitralisklepinsufficiëntie) of een verzwakte hartspier (dilatatieve cardiomyopathie). Denk je dat jouw hond een hartaandoening heeft? Onderstaande ziekteverschijnselen duiden op het ziekteverloop van hartfalen bij de hond. Je kunt deze los van of in combinatie met elkaar opmerken bij je hond. Het is te herkennen aan:

Naast deze ziekteverschijnselen kun je eventueel nog bijkomende tekenen tijdens het ziekteverloop waarnemen: snelle of zware ademhaling, gewichtsverlies, opgezwollen buik, verhoogde hartslag en bleke of blauwe slijmvliezen. De ziekteverschijnselen van hartfalen kunnen heel subtiel zijn. Vaak worden ze ten onrechte als ouderdomskwaaltjes bestempeld. Observeer je hond daarom regelmatig tijdens zijn normale bezigheden. Merk je twee of meerdere van bovenstaande ziekteverschijnselen op bij jouw hond? Maak dan direct een afspraak met je dierenarts.

ziekteverschijnselen 

Stadia ziekteverloop hartfalen hond

Het ziekteverloop van hartfalen bij de hond wordt gekenmerkt door verschillende stadia. In het beginstadium van een hartaandoening kan het lichaam van je hond zich aanpassen om de verminderde functie van het hart te compenseren. Deze fase kan plaatsvinden zonder duidelijke klinische ziekteverschijnselen of tekenen van onwel zijn. Je dierenarts zal je hond regelmatig controleren, nadat een hartruis is vastgesteld. Uit wereldwijd EPIC-onderzoek is gebleken dat wanneer je start met de behandeling voordat je hond hartfalen krijgt, de levensduur aanzienlijk wordt verlengd en ziekteverschijnselen langer uitblijven.

Naarmate de ziekte vordert en overgaat in hartfalen, zullen de compensatiemechanismen van het hondenlichaam op een bepaald moment tekortschieten. In deze fase merk je meestal een achteruitgang van de gezondheidstoestand van je hond. 

Diagnose stellen

Mogelijk heeft jouw hond last van een of meer van de beschreven ziekteverschijnselen. Lees dan verder hoe de diagnose van hartfalen wordt gesteld.